NORMATIVA NIMF15/ISPM15 CANARIES

La normativa NIMF15/ISPM15 que regula els embalatges de fusta en les exportacions també serà aplicable a la comunitat autònoma de CANARIES

 

AIRFREIGHT – TRANSPORT AERI

Des de l’entrada en vigor de la normativa EU-Air Safety act 2013 l’embalatge per enviaments aeri ha de ser “verge” (no esta obert i sense modificacions) abans de que entri a l’avió. (Si l’embalatge ha sigut manipulat per persones no autoritzades han de quedar probes de que així ha estat. D’aquest manera, si algú talla l’embalatge per introduir material perillós, prohibit o no autorizat a dintre del bulto, les modificacions de l’embalatge seran evidents i serà un proba clara de manipulació no autoritzada)

Això és molt senzill amb els palets INKA!! ja que al tenir la superfície totalment tancada evita que es pogui manipular per la part inferior del palet sense haver de foradar primer el palet. La oficina alemanya de tràfic aeri ha validat la informació que podeu trobar en el següent document:

INKA-answer_to_EU-aircargo_safety_act_2013

Els enviaments aeris amb els palets INKA de fibra de fusta premsada estan considerats com “carga aeria lliure de sabotatje” (tamper proof -airfreight) si:

  • La mercaderia ha de cobrir tota la superfície del palet
  • Si les unitats d’embalatge son més petites que el palet, el plàstic protector o film ha de cobrir tota la mercaderia i el perímetre del palet (veure fotos)
fotoembalaje1                       inka2

Un altre avantatge de l’INKA palet és l’estructura tancada del palet, no hi ha separació entre fustes com pot ser el cas del palet convencional de fusta. Per tant no hi ha cap punt d’accés a la mercaderia a través del palet.

Per els exportadors habituals amb alta freqüència d’enviaments aeris, es recomana que es registrin com “agents regulats” en l’organisme competent de cada país per el tràfic aeri, d’aquesta manera no estaran tan afectats per els estrictes controls en els aeroports.

NO US ARRISQUEU EN L’ENVIAMENT DELS VOSTRES PRODUCTES!!! 

Inka Palet S.L. posa a l’abast les normatives existents i els certificats corresponents per a l’exportació de productes.

NORMATIVES per a l’exportació

NORMATIVES per l’exportació (PDF)

CERTIFICATS per l’exportació PER PAISOS (PDF)

Enllaç per la descàrrega automàtica de certificats personalizats per  qualsevol pais:    

INKA_buglogo2008_international

AUSTRALIA Para los certificados al continente australiano contacte con nosotros.

Reglament per la comercialitzaciò de fusta en la Comunitat europea

El Reglament 995/2010, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de 2010 (publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea el 12 de novembre de 2010) denominat de “Diligència Deguda” s’emmarca en el Pla d’Acció FLEGT (Aplicació de les lleis, “gobernança” i comerç) de la Unió Europea per a combatre la tala il·legal i el comerç derivat de la fusta i productes de la fusta. Aquest Pla d’Acció se centra en proporcionar ajuda als productors de fusta per a desenvolupar sistemes de verificació de l’origen de la fusta i millorar l’aplicació de la legislació vigent. L’esmentat Reglament 995/2010 estableix les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.

Aquest reglament va entrar en vigor el passat 5 de març. Ens hem informat del que això pot significar per als nostres clients i us podem tranquil·litzar.

Jurídicament, aquesta llei diferencia entre a)    Agents i b)    Comerciants

D’acord amb aquest reglament, la nostra empresa està considerada com a “Comerciants” i per això tenim l’obligació de guardar i mostrar en cas necessari el registre dels nostres proveïdors i clients per a garantir la traçabilitat dels nostres productes. Així doncs, els nostres clients també entren en la consideració de “comerciants” a efectes d’aquesta llei, per la qual cosa han de garantir igualment l’origen dels seus embalatges de fusta però, a diferència de nosaltres, com a empresa proveïdora de palets, un cop el palet ha estat fet servir per al seu ús normal, l’exigència d’aquesta regulació desapareix.

D’altra banda, els Palets Inka estan fabricats principalment a base de fusta usada, com poden ser palets usats, caixes, mobles i productes semblants. Aquest nou reglament no s’aplica per a la fusta reciclada que ja ha estat distribuïda anteriorment en el mercat intern. Això és diferent en el cas de les serradures i els encenalls que també es fan servir parcialment per a la fabricació dels Palets Inka quan no hi ha prou fusta usada per a la fabricació. En aquest cas, els nostres clients tampoc tindran problemes. El palet Inka té el certificat PEFC ja que tota la fusta que es fa servir prové de la producció controlada en els boscos alemanys.

ENLLAÇOS D’INTERÈS:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:ES:NOT http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/who-is-affected/index_es.htm http://www.diligenciadebida.es/index.php?goal=DueDiligence http://www.maderalegal.info/normativa-y-documentacion