TOTA L'ACTUALITAT D'INKA PALET,
LOGÍSTICA, PALETITZAT, SOSTENIBILITAT...

Com afecta el nou decret d'envasos i residus de plàstic els palets d'Inka Palet?

15/02/2023

Aquesta nova nova normativa té com a principal objectiu aconseguir reduir la quantitat d'envasos de plàstic, a més de fomentar-ne la reutilització i el reciclatge correcte.

Des d'inicis d'aquest any 2023 és vigent el Reial decret 1055/2022 d'envasos i residus d'envasos*; una normativa que pretén prevenir i reduir l'impacte ambiental que provoca l'ús de plàstic al llarg de tot el seu cicle de vida, seguint l'exemple de les Directives europees que estableixen requisits en aquesta matèria. 

Segons el nou text, es considera envàs “tot producte fabricat amb materials de qualsevol naturalesa i que s'utilitzi per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, des de matèries primeres fins a articles acabats, en qualsevol fase de la cadena de fabricació, distribució i consum”. Dins d'aquest concepte s'inclouen els envasos de venda o primaris, els envasos col·lectius o secundaris i els envasos de transport o terciaris (en aquest darrer grup trobaríem els palets).

A Inka Palet disposem d´una àmplia gamma de productes produïts amb plàstic, entre els quals trobem els nostres palets, caixes o contenidors. Es tracta d'envasos reutilitzables que han estat dissenyats per realitzar múltiples circuits o rotacions al llarg del seu cicle de vida, omplerts o reutilitzats amb la mateixa finalitat per al qual van ser concebuts.

Per tot això, complim en tota la seva amplitud amb la definició d'envasos reutilitzables, ja que els nostres productes es comercialitzen amb la premissa que realitzin repetits usos amb la mateixa funció d'agrupar, emmagatzemar i transportar productes.

 

Per impulsar el compliment dels objectius marcats a l'Agenda 2030, s'ha establert que els envasos fabricats amb plàstic no compostable que es posin al mercat hauran d'assolir el percentatge de contingut de plàstic reciclat següent:

  • El 30% per a pel·lícules de plàstic utilitzades en aplicacions d'envasament secundari o terciari, com embolcalls retràctils, revestiments, sacs, embalatge de bombolles, sobres, entre d'altres.
  • El 60% per a palets, caixes, bidons i contenidors d'emmagatzematge a l'engròs i altres articles semblants de plàstic.

En aquest sentit, cal destacar que el 90% dels nostres palets reutilitzables estan produïts íntegrament amb plàstic reciclat. Pel que fa a aquells productes que sí que contenen material verge, en tractar-se de palets, caixes i contenidors reutilitzables (i no d'un sol ús), no queden afectats pel reial decret.

 

Un altre element clau sobre els nostres productes és el seu alt índex de reciclabilitat, ja que, un cop acabat el seu cicle de vida, tots els nostres palets, caixes i contenidors són reciclables a escala industrial, per tornar a ser reinjectats i poder produir, així, nous productes.

Seguint el camí marcat per l'objectiu d'aquesta normativa (reduir, reutilitzar i reciclar), a Inka Palet vam apostar ja fa un temps per crear una nova línia de producte, anomenada ECO plastic. Es tracta d'una gamma de productes elaborats a partir de plàstic reciclat provinent de la recollida selectiva (mitjançant el contenidor groc), donant així una nova vida a materials de rebuig per elaborar productes plenament funcionals i competitius en preu.    

 

No dubteu a contactar amb nosaltres per a qualsevol aclariment respecte al nou Reial Decret 1055/2022 d'envasos i residus d'envasos.


* Pot trobar el text sencer del Reial Decret en aquest enllaç.