INKA PALET, L’ALTERNATIVA ECONÒMICA EN LA VOSTRA PALETITZACIÓ

  • Preu competitiu.
  • Reducció de costos de transport, emmagatzematge i distribució.
  • Palets encaixables. La seva forma encaixable permet apilar 50 palets en 2 m. d’alçada.
  • Altament adaptables.
  • Manipulació fàcil i segura.
  • Subministrament ràpid en grans i petites quantitats.
  • Disponibles en totes les mides estàndard.
  • Fàcil recuperació, reutilització i totalment reciclables.

Estalvi de costos

Tractats adequadament, els palets INKA poden ser utilitzats diverses vegades. Com que estan fabricats a base de fibra de fusta i amino-resines i emmotllats a alta pressió (300ºC, 1.000 T), s’obté un palet robust de mida exacta.

fuerza

ELS palets INKA estan dissenyats i emmotllats de tal manera que poden ser apilats un dins de l’altre quan estan sense càrrega. Aquest fet augmenta la seguretat quan els palets són apilats i desapilats en les vostres instal·lacions. A més, quan estan apilats només necessiten aproximadament un 30% de l’espai requerit pels palets convencionals de fusta.

Això garanteix un estalvi de costos addicional: una vegada emmagatzemats a les vostres instal·lacions us estalvieu espai d’emmagatzematge ja que 70 palets ocupen només 2 m. d’alçada.

Un altre avantatge resideix en la reducció del cost de transport, un sol camió pot transportar 3 vegades més palets INKA que el palet convencional, per exemple, 2.000 palets mida Euro.

comparativa

Els palets INKA són especialment adequats per a ser utilitzats conjuntament amb contenidors de cartró.

El costós tractament contra el Sírex a què obliguen les duanes de molts països no és necessari amb els palets INKA. Aquesta característica, conjuntament amb el seu preu raonable, fan que el nostre palet sigui el preferit per a l’exportació.

contenedores_de_carton

Tots els models d’INKA Palet presenten una sòlida plataforma per a protegir els productes més sensibles. Els acabats de qualitat i les vores arrodonides asseguren que els palets no danyin l’embalatge dels vostres productes.

sensibles

Els palets INKA estan fabricats partint de fusta seleccionada de subproducte industrial. Per això, constitueixen un producte reciclat ells mateixos.

subproducto

El concepte de reutilització i reciclatge dels Palets INKA està basat en el fet que es poden fer servir diverses vegades.

La fàcil recuperació i reutilització o reciclatge suposen una reducció de costos i disminueixen considerablement l’impacte mediambiental. 

Recupereu, reutilitzeu i recicleu.