• Per la fabricació a alta pressió i alta temperatura, queden totalment esterilitzats contra microorganismes.
  • La seva forma monopeça totalment tancada i seca protegeix el producte contra la humitat i agressions externes.
  • El seu percentatge d’humitat és del 6% al 8%.

palets en stock