MÀXIMA SEGURETAT EN L'APILAT VERTICAL,
GRAN RESISTÈNCIA I TARA FIXA