CARDBOARD

0

El nostre procés es divideix en sis etapes:

   1. Selecció de la matèria primera.
   2. La base es prepara barrejant la matèria primera i una solució aquosa.
   3. Emmotllament (motlle i contramotlle).
   4. Forn d'assecat de línia parcial.
   5. Premsat i tall opcional.
   6. Control de qualitat.

 


Utilitzem diferents tecnologies en funció dels requisits del producte:

   • HARDpulp s'utilitza quan volem aconseguir un producte amb una gran rigidesa i estabilitat fins i tot sota una gran tensió.
   • USUALpulp s'utilitza quan volem aconseguir un producte de producció en sèrie que sigui fàcil de manipular per la seva lleugeresa.
   • QUALITYpulp s'utilitza quan volem aconseguir un producte amb una superfície més llisa i un acabat més elegant i precís.