AMERICÀ

0

AMERICANO

1000 x 1200 mm

Especejament del palet:

3 fustes de 1200x140x18 mm.
4 fustes de 1200x80x18 mm.
3 fustes intermitges de 1000x140x18 mm.
9 tacs de 140x140x78 mm.
3 patins de 1200x140x18 mm.
Tractament HT INCLÒS.
Opcional patins bisellats / Cantos roms.