DUSSELDORF

0

Dusseldorf

 

600 x 800 x 163 mm
(toleràncies de +/- 5 – 10 mm.)


Composició:

Fusta i metall

7 UTS. TAULÓ DE 600 x 70 x 18 mm.
3 UTS. TAULÓ DE 600 x 95 x 18 mm.
2 UTS. TAULÓ DE 800 x 95 x 18 mm.
1 UTS. TAULÓ DE 800 x 70 x 18 mm.

Suports d'acer galvanitzat i pals cilíndrics centrals amb revestiment de plàstic. 
Gruix de el tac d'acer galvanitzat de 1,5 - 3 mm.

 

Capacitat de càrrega:
(Els valors orientatius indicats es basen en experiències pràctiques
i part d'assajos ISO 8611, que representen una càrrega uniformement).

 

Càrrega dinàmica:
500 kg.

Càrrega estàtica:
750 - 1500 kg.