EUR 2A

0

800 x 1200 x 144 mm

PALET USAT

Càrrega dinàmica 1.000 - 1.300 kg
Càrrega estàtica 3.000 - 3.600 kg
Càrrega en racks 900 - 1.000 kg
Patins 3 patins de 1.200 mm
Tractament Amb o sense tractament ISPM15
Pes 23/26 kg

Al ser palets usats, reparats, les característiques tècniques poden variar en funció de la reparació o estat.

És la mesura més utilitzada a tot Europa i és conegut com palets EUR EPAL o europalets.