FUSTA, EN MIDES ESTÀNDARD
I A MIDA, NOUS O USATS

EUR 3

1000 x 1200 x 144 mm

Càrrega dinàmica 2.000 kg
Càrrega estàtica 4.000 kg
Tractament Amb tractament tèrmic per a l'exportació

PALET EUR 3 Segons la norma: UNE-EN 13698-2: 2010